Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa managera

8 czerwca 2020

NR 2 (Kwiecień 2020)

Czystość w Twojej restauracji a koronawirus – o co musisz zadbać?

0 88

Obecna sytuacja wymaga od branży spożywczej zachowania szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się z żywnością. Ważne jest, żeby każda firma przygotowująca lub sprzedająca żywność zachowała czujność na wszystkich etapach produkcji żywności. Najlepszą praktyką zapobiegawczą jest przestrzeganie zasad higieny osobistej, utrzymanie czystości rąk, zachowanie czystej odzieży oraz utrzymanie czystości i higieny w całym lokalu.

Dobre praktyki

W obecnej sytuacji bardzo ważne jest stosowanie dobrych praktyk, które obejmują m.in.:

 • dbanie o higienę rąk;
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które wykazują jakiekolwiek objawy chorób (np. kaszel, kichanie);
 • praktykę podczas kaszlu;
 • zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji powierzchni w lokalach gastronomicznych oraz wykonywanie ich z należytą starannością. 

Dbanie o higienę rąk

Bardzo ważną praktyką stosowaną w lokalach gastronomicznych jest właściwe mycie i dezynfekcja rąk. Każdy z pracowników powinien myć ręce:

 • przed rozpoczęciem pracy;
 • przed kontaktem z żywnością;
 • po każdej obróbce brudnej, po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • po kontakcie z telefonem;
 • po kontakcie z pieniędzmi;
 • po jedzeniu czy piciu;
 • po paleniu;
 • po skorzystaniu z toalety;
 • po zakończeniu procedur związanych z czyszczeniem czy dezynfekcją.

Dobra praktyka dbania o higienę rąk jest niezwykle istotna. Dodatkowo zadbaj o to, żeby pracownikom nigdy nie brakowało środków do higieny osobistej. Zaopatrz swój lokal w mydło, środek do dezynfekcji rąk, rękawiczki, jednorazowe ręczniki i maseczki. Przy każdej umywalce powinny być: mydło, środek do dezynfekcji oraz jednorazowe ręczniki. Mydło w kostce nie jest dobrym rozwiązaniem. Może być ono siedliskiem wielu mikroorganizmów. 

Zapewnij swoim pracownikom mydło w płynie. Środek do dezynfekcji rąk powinien być na bazie alkoholu min. 60%. Pamiętaj, że środek ten nie może zastąpić mydła, muszą być one stosowane razem. Dodatkowo nie dawaj swoim pracownikom ręczników wielokrotnego użytku. Mogą być one tak jak w przypadku mydła siedliskiem mikroorganizmów. Powinni mieć oni dostęp do jednorazowych ręczników, w które będą mogli wytrzeć ręce. Personel należy uczulić, że wycieranie rąk do sucha jest nieodłącznym elementem mycia i dezynfekcji. 

Wytłumacz również pracownikom, że po wyjściu z toalety i umyciu rąk nie mogą oni dotykać klamki, a jeśli to zrobią, to muszą umyć i zdezynfekować ręce ponownie, zwłaszcza przed przystąpieniem do pracy.

Dobrą praktyką jest otwieranie drzwi łokciem. Dodatkowo przy umywalkach do mycia rąk wywieś instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. Pamiętaj, że ważne jest, żeby mycie i dezynfekcja rąk odbywały się po każdej czynności brudnej. Dzięki temu możesz uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego między surowcami. Zadbaj również o to, żeby kosze na śmieci były otwierane bezdotykowo. 

Zapewnij pracownikom rękawiczki

Kolejnym istotnym aspektem jest używanie rękawiczek podczas wykonywanych prac. Rękawiczki należy jednak bardzo często zmieniać. A po ich zdjęciu i przed każdym założeniem nowej pary powinno się umyć i zdezynfekować ręce. Warto zadbać również o wiedzę pracowników i pokazać im, jak prawidłowo zdejmować rękawiczki.

Brak biżuterii

Pracowników należy również uświadomić, że podczas pracy z żywnością powinni zdjąć swoją biżuterię. Personel przed rozpoczęciem pracy musi zdjąć wszystkie pierścionki (również obrączki) oraz bransoletki.

Pomiędzy biżuterią mogą bowiem gromadzić się wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, których nie widać gołym okiem. Po zdjęciu biżuterii należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. 

Zwróć szczególną uwagę na mycie i dezynfekcję często dotykanych powierzchni przez inne osoby, takich jak klamki, przyciski do dozownika na mydło, włączniki światła, wózki, koszyki, torby do transportu, blaty robocze, sprzęty.

 

Kontrola pracowników

Dobrą praktyką jest kontrola pracowników przed rozpoczęciem pracy. Osoba mająca którykolwiek objaw COVID-19, nie powinna zostać dopuszczona do pracy. Zwracaj szczególną uwagę na to, czy ktoś kaszle lub kicha. Jeśli możesz, wprowadź również obowiązkowy pomiar temperatur przed rozpoczęciem pracy.

Wprowadź dystans

Dobrze, jeśli na stanowiskach pracy zadbasz o zachowanie dystansu pomiędzy pracownikami. Odstęp powinien wynosić 2 m. Jak to zrobić? Postaraj się ograniczyć liczbę osób zatrudnionych w lokalu gastronomicznym. W niektórych obiektach może być to ciężkie, ale pamiętaj, że zdrowie pracownika jest najważniejsze! 

Post

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy