Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa managera

19 listopada 2020

NR 4 (Październik 2020)

ORGANIZACJA IMPREZ w czasie COVID-19 – jakie kroki powinien podjąć restaurator?

0 459

// ROK 2020 Z PEWNOŚCIĄ NIE NALEŻAŁ DO UDANYCH DLA RESTAURATORÓW. PANDEMIA COVID-19 SPRAWIŁA, ŻE PRZEZ PEWIEN CZAS WSZYSTKIE RESTAURACJE BYŁY W CAŁOŚCI BĄDŹ CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE. Z PEWNOŚCIĄ WYBAWIENIEM DLA WIELU MIEJSC BYŁA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA WYNOS LUB Z DOWOZEM. PROCES WYCHODZENIA NA PROSTĄ TRWA DALEJ, A RESTAURACJE W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW WZNOWIŁY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. WCIĄŻ JEDNAK JEST ONA W DUŻYM STOPNIU OGRANICZONA. //

Restauracje, a także domy weselne są zobowiązane do stosowania się do wprowadzonych obostrzeń, mających zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna jest na tyle dynamiczna, że nikt nie jest w stanie przygotować się na to, co może się wydarzyć. Większość wydarzeń zaplanowanych na ten rok została odwołana albo przeniesiona na inne terminy. Spora zaś część imprez stoi pod znakiem zapytania. Rząd może bowiem podjąć dalsze decyzje o obostrzeniach w zależności od tego, jaka będzie liczba zakażeń w naszym kraju w kolejnych dniach i miesiącach.

PIERWSZE KROKI ORGANIZACYJNE

Organizatorzy imprez okolicznościowych powinni zapoznać się z aktualnymi wytycznymi publikowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Podobnie z resztą, jak z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii. Najnowsze przyjęto w dniu 9 października 2020 r., a następnie nowelizowano w dniach 14 i 16 października. Środowisko prawników ma wiele wątpliwości w związku ze zgodnością trybu w jakich wprowadzane są obostrzenia. Podnoszone są wątpliwości co do zgodności tych regulacji z Konstytucją RP. Jednakże należy się stosować do obostrzeń ze względu na zasadę domniemania zgodności z Konstytucją wszystkich innych aktów prawa w Polsce. Dynamika zmian jest znaczna. Liczymy jednak, że większość tego tekstu, opartego o stan prawny na dzień 21 października 2020 r., pozostanie aktualny.

LIMIT OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA IMPREZIE OKOLICZNOŚCIOWEJ

Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy wprowadzone strefy, gdzie stwierdza się większą dynamikę wzrostu zakażeń niż w pozostałych częściach kraju. Są one oznaczone jako „strefa żółta” albo „strefa czerwona”, a na ten moment cała Polska jest w strefie żółtej. Takie informacje pojawiają się na rządowych stronach internetowych. Ze względu na dynamikę zmian restaurator powinien na bieżąco sprawdzać, czy nie znajduje się opisywanej strefie. Istotne jest, gdzie ma fizycznie odbyć się impreza okolicznościowa. Nie należy kierować się adresem wpisanym jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tak samo nie ma znaczenia miejsce zamieszkania osób odpowiedzialnych za organizację imprezy czy, w przypadku organizacji wesel, miejsce zamieszkania chociażby pary młodej. Podział stref jest istotny z tego względu, że wprowadzono limit osób, które mogą uczestniczyć w imprezie okolicznościowej dla każdej ze stref.

Na 21 października w przypadku wesel i innych uroczystości w strefie żółtej wprowadza się limit 20 osób bez możliwości zabawy tanecznej. W strefie czerwonej natomiast wprowadza się zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości). Limity są nałożone na uczestników imprezy, dlatego nie wlicza się do nich osób obsługujących wydarzenie. Niestety nie wiadomo, kogo konkretnie można zaliczyć do tej grupy. Przyjmuje się, że należą do nich osoby, które w związku z imprezą wykonują czynności zawodowe lub służbowe, czyli będą to kelnerki i kelnerzy, kucharze, ale także muzycy czy fotografowie. Prawnicy przyjmują, że nie trzeba wykazywać jakiejkolwiek więzi prawnej pomiędzy organizatorem a obsługą, czyli jakiegokolwiek stosunku pracy.

ZASADY NA IMPREZACH ORAZ OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Uczestnicy wesel, konsolacji, przyjęć komunijnych i innych przyjęć okolicznościowych, mają obowiązek zakrywania us...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy