Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wolne terminy na wesela. Jak zarządzać salą bankietową?

Artykuł | 28 maja 2020 | NR 4
0 128

Zamierzeniem twórców raportu było przedstawienie aktualnej sytuacji obiektów weselnych, a także zwrócenie uwagi na panujące w branży trendy. Raport opisuje m.in. zagadnienia dotyczące obecnej polityki cenowej, kluczowe oczekiwania gości weselnych oraz działania marketingowe najczęściej stosowane w celu zapełnienia wolnych terminów na wesela. Badanie ma umożliwić osobom zarządzającym salą bankietową dokonanie szybkiej analizy i poprawy swojej pozycji na rynku. Poniższe opracowanie powstało w oparciu o badanie, w którym udział wzięło prawie 150 managerów obiektów weselnych.

Znaczna liczba obiektów weselnych uczestniczących w badaniu znajduje się w województwach mazowieckim i małopolskim, odpowiednio 21,30% i 17,59%. Mocno reprezentowane są także obiekty z województw: dolnośląskiego (13,89%), pomorskiego i wielkopolskiego (po 11,11%). Pozostałe jedenaście województw to już tylko od 0,93% do 4,63%. Można zatem przypuszczać, że najwięcej obiektów weselnych znajduje się w dużych aglomeracjach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Prawie połowa zapytanych obiektów to hotele i restauracje hotelowe (42,59%). Domy weselne stanowią 16,67% obiektów, pałace, dworki czy zamki – 12,04%, restauracje – 11,11%, z kolei inne, mniej typowe obiekty – 12,96%. Takie zestawienie może świadczyć o sporym znaczeniu zaplecza noclegowego podczas wyboru miejsca na wesele. W badaniu nie były brane pod uwagę standard obiektów ani ich wielkość.

Ponad ¾ ankietowanych obiektów weselnych dysponuje salą o pojemności od 51 do 200 osób (przy czym sale zdolne pomieścić od 51 do 100 os. stanowią 12,96% rynku, od 101 do 150 os. – 49,07%, a od 151 do 200 os. – 14,81%). Dodatkowo warto zauważyć, że połowa obiektów ma w swojej ofercie więcej niż jedną salę weselną.

Dane te wyraźnie wskazują, że Polacy w zdecydowanej większości organizują wesela nieprzekraczające 200 uczestników, wobec tego to właśnie takie obiekty są najczęściej rezerwowane w celu zorganizowania wesela. Jednym z pytań chętnie zadawanych przez przyszłe pary młode, zaraz po wielkości sali weselnej, jest liczba miejsc noclegowych. 33% badanych obiektów zapewnia nocleg maksymalnie 50 gościom.

Kolejne 23% pomieści jeszcze raz tyle, czyli do 100 gości. 

Do 150 osób przenocuje tylko 9% obiektów. 7% jest w stanie pomieścić nawet 200 uczestników imprezy, a miejsca dla większej liczby gości można znaleźć w 10% obiektów weselnych.

Podsumowując, połowę rynku weselnego stanowią obiekty małe i średnie posiadające w swojej ofercie do 100 pokoi oraz sale bankietowe mogące pomieścić do 150 osób. Takie połączenie zazwyczaj nie pozwala na przenocowanie każdego gościa zaproszonego na uroczystość weselną, jednak zadowala większość przyszłych małżonków. Najwyraźniej część zaproszonych osób znajduje nocleg na własną rękę, korzystając z gościnności rodziny lub usług pobliskich hoteli.

Największe oblężenie w czerwcu, sierpniu i wrześniu

Większość obiektów w ciągu roku organizuje 21–40 imprez weselnych (35,78%). Kolejną znaczną grupę stanowią obiekty organizujące do 10 wesel (27,52%). Organizowanie  11–20 wydarzeń rocznie deklaruje 22% badanych. Obiekty, które cieszą się sporą popularnością i wyprawiają od 41 do 60 wesel, stanowią 7,34% respondentów. Obiektów organizujących jeszcze większą liczbę weselnych eventów jest 7,34%. Ponad połowa badanych organizuje więc w swoim obiekcie wesele średnio co 2–3 tyg., jednak nie jest to maksymalna liczba przyjęć, jaką można osiągnąć.

Powyższe statystyki dotyczą roku 2017. A jakie są przewidywania obiektów, jeśli chodzi o rok kolejny? W 2018 r. większość obiektów – 38,32% – przewiduje wyprawić tyle samo wesel, ile w roku ubiegłym. 30,84% przewiduje zorganizować ich nieco więcej. Podobna liczba respondentów (27,10%) przewiduje, że liczba uroczystości zdecydowanie wzrośnie. Cena za osobę w połowie obiektów (50,46%) kształtuje się między 151 a 200 zł. 30,28% badanych koszt ten szacuje nieco wyżej, między 201 a 250 zł, z kolei powyżej 250 zł od gościa deklaruje jedynie 7,34% respondentów. Zdecydowana większość badanych sal weselnych nie przekracza więc granicy 250 zł za osobę. Obiekty, które posiadają taką ofertę, mogą liczyć na zainteresowanie ok. 90% klientów, co znacznie zwiększa ich szansę na wypełnienie wolnych terminów na wesela i inne ważne uroczystości.

Najwięcej wesel odbywa się w czerwcu, sierpniu i wrześniu (powyżej 66%) – w dalszym ciągu kontynuowana jest więc tradycja, by brać ślub w miesiącach z „r” w nazwie. Mniej wesel jest w lipcu (52,29%), traktowanym zapewne jako czas urlopów i niesprzyjającym przez to organizowaniu przyjęć weselnych. Maj i październik to także mało popularne miesiące na łączenie w związki małżeńskie, jednak najmniej przyjęć organizuje się w pozostałe miesiące. Wydaje się właściwe, żeby w tym okresie dokonać obniżenia weselnego cennika oraz zapewnić dodatkowe atrakcje, które mogłyby przyciąg...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy