Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strefa managera

19 listopada 2020

NR 3 (Lipiec 2020)

Dezynfekcja w gastonomii
Poznaj dostępne metody!

0 125

// UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ BYŁY ZAWSZE PRIORYTETEM. W DOBIE KORONAWIRUSA TEN ELEMENT DZIAŁALNOŚCI JESZCZE BARDZIEJ ZYSKUJE NA ZNACZENIU – NIE TYLKO Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ SPEŁNIENIA NOWYCH WYMAGAŃ SANITARNYCH, ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI RESTAURACYJNYCH, PRACOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW. //

Wszystko wskazuje na to, że pandemia koronawirusa szybko się nie skończy i dezynfekcja powierzani oraz powietrza będzie na dłużej stałym elementem codziennej organizacji pracy w restauracjach i firmach gastronomicznych. Co warto wiedzieć o dostępnych metodach? Jakie są ich wady i zalety?

OZONOWANIE NIE ZAWSZE SKUTECZNE?

Ozon to odmiana tlenu, w której cząsteczki tlenu są trójatomowe (tritlen O3). Występuje naturalnie w środowisku i tworzy warstwę ozonową, która pochłania część promieniowania ultrafioletowego pochodzącego ze Słońca. Co ciekawe, tworzy się podczas wyładowań elektrycznych, dlatego powietrze po burzy ma zapach ozonu. Z uwagi na silne właściwości biobójcze i utleniające ozon jest stosowany do dezynfekcji, np. wody w basenach. Może być wykorzystywany także do dezynfekcji powietrza i powierzchni z uwagi na szerzenie się zakażeń SARS-CoV-2. Jednak musi temu towarzyszyć rygorystyczna kontrola. Nadzór powinien dotyczyć stężeń ozonu w powietrzu, zarówno podczas zabiegu, jak i przed oddaniem pomieszczenia do ponownego użytkowania, a także z uwagi na konieczność ochrony pracowników i gości.

Skuteczność działania wirusobójczego ozonu w fazie gazowej budzi wiele wątpliwości i zależy od czasu kontaktu i stężenia ozonu w powietrzu. Nie jest to proces do końca poznany, więc trudno o jednoznaczne wytyczne. Jak podaje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wykazano doświadczalnie, że „udział procentowy wirusów zachowujących żywotność po ozonowaniu w komorze powietrznej zmniejszał się ekspotencjalnie w miarę wzrostu stężenia ozonu w powietrzu. Inaktywacja 90% cząstek wirusa następowała przy iloczynie stężenia i czasu kontaktu wynoszącym 0.34–1.98 min-mg/m3, a 99% – odpowiednio przy 0.80–4.19 min- mg/m3”. Jednak i to nie rozwiewa wątpliwości:

– Dawka ozonu wymagana do uzyskania analogicznego stopnia inaktywacji wirusów w warunkach rzeczywistych może być jednak większa z uwagi na jego reakcje z obecnymi w środowisku innymi mikroorganizmami oraz zanieczyszczeniami chemicznymi powietrza – czytamy w informacji inspekcji sanitarnej. Należy być ostrożnym, bo zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu zależy w dużej mierze od możliwości generatora ozonu. Niektóre mogą powodować jedynie redukcję liczebności cząstek wirusa, co nie jest jednoznacznie z działaniem wirusobójczym. a jedynie higienizującym.

– Proces dezynfekcji zakłada obniżenie liczby drobnoustrojów do poziomu, który nie powoduje infekcji. Jeśli wymagany stopień redukcji nie jest osiągany, nie można mieć pewności, że warunek ten został spełniony. Co więcej, luki w obecnym stanie wiedzy na temat skuteczności wirusobójczej ozonowania sprawiają, że brakuje zaleceń dotyczących stężeń ozonu wymaganych do dezynfekcji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ponieważ poza obecną sytuacją epidemiczną zabieg taki nie jest uzasadniony. Nie ma kryteriów oceny skuteczności dezynfekcji przeprowadzonej dezynfekcji. Na skuteczność wirusobójczą ozonu wpływają także właściwości cząstek wirusa. Brak tego rodzaju danych dotyczących SARS-CoV-2 – podaje sanepid.

PRZEGLĄD METOD DEZYNFEKCJI W LOKALU GASTRONOMICZNYM //

Prawidłowe mycie i dezynfekcja urządzeń oraz powierzchni w kuchni ma na celu usunięcie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy